Obowiązujące w chwili obecnej przepisy gwarantują

osobom pochodzącym z krajów członkowskich Unii

Europejskiej swobodę świadczenia usług opiekuńczych za

granicą.

 

Na co jednak trzeba szczególnie zwrócić uwagę przed

podjęciem pracy w obcym karaju? Przed wyjazdem

koniecznie podpisz ze swoim pracodawcą umowę

w języku polskim.

 

Twój pracodawca ma obowiązek opłacania podatku oraz

wszystkich składek ubezpieczeniowych w Polsce,

jak i skierowania Cię do lekarza medycyny pracy oraz na

szkolenie BHP.

 

Domagaj się dokumentu A1, poświadczającego legalność

zatrudnienia za granicą oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia

Zdrowotnego, gwarantującą opiekę medyczną

poza granicami naszego kraju.

 

Pracodawca powinien również opłacić koszty Twojej

podróży. I absolutnie nie płać za usługi agencji - pobieranie

opłat za poszukiwanie pracy jest nielegalne!

 
     
     

Telefon: 0048 32 724 37 77

              0048 734 122 233